עדכון מלאי אחרון: {{time | date:'dd/MM/yyyy בשעה HH:mm'}}

בחירת דירה

כאן אפשר לראות את התוכניות של כל הדירות, לבחור את הדירות שמעניינות אתכם ולבדוק את מלאי הדירות הזמין לכם לבחירה.

לבחירתכם שתי תצוגות:

  1. תצוגת הבניין.
  2. תצוגת סינון מתקדם מתוך כלל הדירות.

כדי להתחיל בתצוגת בניין בחרו בנין מתפריט הבחירה.