עדכון מלאי אחרון: {{time | date:'dd/MM/yyyy בשעה HH:mm'}}
לא קיימות דירות המתאימות לחיפוש
מגרש בניין דירה קומה מס' חדרים דגם כיוונים מחיר
{{x.regionNum}} {{x.buildingNum}} {{x.sub_title}} {{x.floor}} {{x.rooms}} {{x.model}} {{ dirs[i] }}- {{x.price | currency : "*₪ " :0}} לחצו לפרטים